O Nas

Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic” powstało latem 2017 roku. Założyła je grupa ludzi, którzy interesują się dziejami naszego miasta i okolic. Głównym celem Towarzystwa jest działalność naukowa i popularyzatorska dotycząca Pabianic i okolicznych gmin oraz działania zmierzające do ochrony zabytków i szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tym terenie. Jesteśmy inicjatorami i twórcami „Pabianickich spotkań dziejowych”, które odbywają się co kwartał w Muzeum Miasta Pabianic, a wystąpienia dotyczą dziejów naszej okolicy. Raz w roku organizujemy konferencję popularnonaukową, która związana jest z tematem Europejskich Dni Dziedzictwa; po konferencji publikujemy wystąpienia prelegentów w formie broszury i elektronicznej. W ramach działalności popularyzatorskiej skupiamy się na upowszechnianiu wiedzy o dziejach regionu i kształtowaniu postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, dla których organizujemy konkursy i gry terenowe. Planujemy ponadto prowadzenie badań terenowych w zakresie archeologii i historii Pabianic i okolic.

 

 

                                                                     Statut                                                                    Zarząd 

 

                                                                                          Deklaracja Członkowska
Back to Top