Zarząd Towarzystwa

Michał Bajer – prezes zarządu

Grzegorz Jagusiak – zastępca prezesa

Maciej Wlazłowicz – sekretarz

Monika Rosińska – skarbnik

Back to Top