Pabianickie Spotkania Dziejowe

 

Jest to cykl spotkań poświęconych historii i archeologii naszego regionu. Na każdym z nich prezentowane jest wystąpienie dotyczące innego zagadnienia. Zebrania miłośników dziejów odbywają się w Muzeum Miasta Pabianic. Wystąpienia prezentowane są co trzy miesiące. Do tej pory obyły się następujące spotkania:

2017

1. Michał Beda – „Jak chronione są stanowiska archeologiczne w Pabianicach.” (27 listopada 2017 r.)

2018

  1. Grzegorz Jagusiak – Granice włości pabiańskiej.” (9 lutego 2018 r.)

2. Katarzyna Jachimska – „Dziedzictwo celtów.” (29 czerwca 2018 r.)

3. Maciej Zbigniew Jaśniewski – „Krwawy piątek w Pabianicach.”  (07 grudnia 2018 r.)

2019

  1. (22 marca 2019 r.)
  2. (7 czerwca 2019 r.)
  3. (22 listopada 2019 r.)

Back to Top